برچسب: آب و هوای

مردم زیر فشار داروینیسم اقتصادی

چارلز داروین دانشمند طبیعت‌گرا و زیست‌شناس معروف قرن نوزدهم انگلیس برای نخستین‌بار با طرح نظریه تکامل گونه‌ها و نسبت دادن ...

پیشنهاد بنکر