رقابت بر سر کاهش نرخ بهره در جهان

به گزارش بنکر (Banker)، جدول پائین اختلاف نرخ سود سپرده در آمریکا و رقبای اروپایی را نشان میدهد. اختلافی که بدلیل اعمال سیاست‌های انبساطی در اروپا ، ژاپن و در حال حاضر چین و عدم همراهی اقتصاد آمریکا شکل گرفت.

نقدینگی که با فرار سرمایه از کشورهای اشاره شده، به اقتصاد آمریکا سرازیر گشت و در حال حاضر تقویت "ارزش دلار" را دو چندان کرده است. به این موارد ، افزایش نرخ بهره در آمریکا را بیافزایید. بنابراین احتمال وقوع "رکود" در آمریکا بنابر پیش بینی ها محتمل است.
به هر حال نرخ بهره پایین و بعضا منفی واقعیت پذیرفته این روزهای اروپا و ژاپن بوده و سیاست های اخیر بانکهای مرکزی کشورهای ذکر شده، کمک به بانکها برای عدم ورشکستگی ناشی از چنین نرخ هایی است. با خرید دارایی و سیاست‌های  فوق انبساطی.
آمریکا نیز دیر یا زود چنین سیاست های (کاهش نرخ بهره و خرید دارایی) را پیاده سازی خواهد کرد. بنابراین رقابت بر سر نرخ بهره پایین ، گفتمان اقتصاد پولی خواهد شد.