با "بورسار" بانک شهر بورس باز شوید

به گزارش بنکر (Banker)، بدین منظور لازم است مشتری به محل یکی از شعب بانک مراجعه و اقدام به فعال سازی سرویس بورسار نماید. این مستند مراحل فعال سازی و بهره برداری از سرویس بورسار توسط مشتریان را ارائه می نماید.


امکانات قابل دسترس در بورسار

امکان انتخاب کارگزار موردنظر
امکان انتخاب بورس موردنظر
تعیین سقف جهت سپرده واگذار شده به کارگزار
امکان لغو واگذاری سپرده
جستجو نمودن سپرده های واگذار شده از طریق ابزار جستجو
مشاهده تراکنشهای صورت گرفته از طرف کارگزار بر روی سپرده واگذار شده
امکان مسدود شدن موجودی سپرده از طرف کارگزار، تا سقف تعریف شده
امکان تعیین تاریخ رفع مسدودی از طریق کارگزار