کلاهخود شاه ایرانی مزین به اشعار سعدی!

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کلاهخود شاه عباس کبیر، شاهکار فلزکاری عصر صفویه در موزه بریتانیا را مشاهده می کنید نکته جالب حک اشعار بوستان سعدی روی کلاهخود است.

 

عکس: کلاهخود شاه ایرانی مزین به اشعار سعدی!