عکس زیر خاکی و نوستالوژی خانم بازیگر

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، وی نوشت:
 «یک عکس زیرخاکی و نوستالوژی
این عکس مربوط ١٨ سال پیشه
درکنار بانو مرضیه محبوب خالق عروسک خاله قورباغه و اقوام کلاه قرمزی»

 
نفیسه روشن