پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2017, banker.ir All rights reserved.15 افتتاح بیمارستان تامین اجتماعی در نقاط محروم http://banker.ir/news/188221/افتتاح-بیمارستان-تامین-اجتماعی-در-نقاط-محروماخبار بیمهSun, 30 Apr 2017 15:45:02 GMThttp://www.banker.ir/img/s/591864734479511.jpgدلیل پرداخت نشدن خسارت آتش‌نشانانhttp://banker.ir/news/188186/دلیل-پرداخت-نشدن-خسارت-آتش‌نشاناناخبار بیمهSun, 30 Apr 2017 10:51:28 GMThttp://www.banker.ir/img/s/971715169656154.jpgصنعت بیمه از نگاه کاندیدای ریاست جمهوریhttp://banker.ir/news/188179/صنعت-بیمه-از-نگاه-کاندیدای-ریاست-جمهوریاخبار بیمهSun, 30 Apr 2017 10:17:50 GMThttp://www.banker.ir/img/s/700361717093040.jpgپرداخت بیمه‎بیکاری به۴۵هزاربیکارپایتخت http://banker.ir/news/188165/پرداخت-بیمه‎بیکاری-به۴۵هزاربیکارپایتختاخبار بیمهSun, 30 Apr 2017 08:48:36 GMThttp://www.banker.ir/img/s/681568522485804.jpgفعالیت بیمه ملت در مناطق آزاد اقتصادیhttp://banker.ir/news/188152/فعالیت-بیمه-ملت-در-مناطق-آزاد-اقتصادیاخبار بیمهSat, 29 Apr 2017 15:15:49 GMThttp://www.banker.ir/img/s/679401742371989.jpgرشدبیمه دانا در صندوق های سرمایه گذاریhttp://banker.ir/news/188151/رشدبیمه-دانا-در-صندوق-های-سرمایه-گذاریاخبار بیمهSat, 29 Apr 2017 15:13:01 GMThttp://www.banker.ir/img/s/704689232293081.jpgافزایش حقوق بازنشستگان بالاتر ازنرخ تورم http://banker.ir/news/188146/افزایش-حقوق-بازنشستگان-بالاتر-ازنرخ-تورماخبار بیمهSat, 29 Apr 2017 14:04:09 GMThttp://www.banker.ir/img/s/540644145696059.jpgوزارت بهداشت پیگیر تعرفه‌های پزشکی http://banker.ir/news/188136/وزارت-بهداشت-پیگیر-تعرفه‌های-پزشکیاخبار بیمهSat, 29 Apr 2017 12:55:46 GMThttp://www.banker.ir/img/s/241471313893428.jpg۱۵ هزار کولبر بیمه اجتماعی می‌شوندhttp://banker.ir/news/188085/۱۵-هزار-کولبر-بیمه-اجتماعی-می‌شونداخبار بیمهFri, 28 Apr 2017 23:02:58 GMThttp://www.banker.ir/img/s/296297268065641.jpgاستقبال از بیمه بدنه خودرو کمرنگ است http://banker.ir/news/188072/استقبال-از-بیمه-بدنه-خودرو-کمرنگ-استاخبار بیمهThu, 27 Apr 2017 13:28:23 GMThttp://www.banker.ir/img/s/237556273579773.jpgجایگاه صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتیhttp://banker.ir/news/188065/جایگاه-صنعت-بیمه-در-اقتصاد-مقاومتیاخبار بیمهThu, 27 Apr 2017 12:13:43 GMThttp://www.banker.ir/img/s/272154496275293.jpg۳پیشنهاد برای تعرفه‌ های درمانی سال 96http://banker.ir/news/188052/۳پیشنهاد-برای-تعرفه‌-های-درمانی-سال-96اخبار بیمهThu, 27 Apr 2017 09:39:05 GMThttp://www.banker.ir/img/s/887864070170381.jpgافزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماهhttp://banker.ir/news/188050/افزایش-حقوق-بازنشستگان-از-اردیبهشت-ماهاخبار بیمهThu, 27 Apr 2017 09:26:33 GMThttp://www.banker.ir/img/s/778095290223854.jpgسیاست های بیمه دانا در سال ۹۶http://banker.ir/news/188025/سیاست-های-بیمه-دانا-در-سال-۹۶اخبار بیمهWed, 26 Apr 2017 14:35:51 GMThttp://www.banker.ir/img/s/353585422965323.jpgحیوانات بلای جان بیمه گران جهانیhttp://banker.ir/news/188013/حیوانات-بلای-جان-بیمه-گران-جهانیاخبار بیمهWed, 26 Apr 2017 12:50:47 GMThttp://www.banker.ir/img/s/595382699844744.jpg