پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2017, banker.ir All rights reserved.15 اختصاص بخشی از شخص ثالث به راهداریhttp://banker.ir/news/184763/اختصاص-بخشی-از-شخص-ثالث-به-راهداریاخبار بیمهTue, 28 Feb 2017 12:46:21 GMThttp://www.banker.ir/img/s/361743381750504.jpgتکلیف تامین اجتماعی به ایجاد حساب درمان http://banker.ir/news/184745/تکلیف-تامین-اجتماعی-به-ایجاد-حساب-درماناخبار بیمهTue, 28 Feb 2017 10:08:12 GMThttp://www.banker.ir/img/s/711691884716933.jpg شرایط پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعیhttp://banker.ir/news/184723/شرایط-پرداخت-بدهی-دولت-به-تامین-اجتماعیاخبار بیمهMon, 27 Feb 2017 15:27:15 GMThttp://www.banker.ir/img/s/343826139691622.jpgبیمه ملت و بانک شهر همکار شدندhttp://banker.ir/news/184722/بیمه-ملت-و-بانک-شهر-همکار-شدنداخبار بیمهMon, 27 Feb 2017 15:11:35 GMThttp://www.banker.ir/img/s/433809483146607.jpgتحمیل هزینه های گزاف به تأمین اجتماعی http://banker.ir/news/184689/تحمیل-هزینه-های-گزاف-به-تأمین-اجتماعیاخبار بیمهMon, 27 Feb 2017 11:12:50 GMThttp://www.banker.ir/img/s/959035513611926.jpgیک تیر و دو نشان دولت با بیمه عمرhttp://banker.ir/news/184680/یک-تیر-و-دو-نشان-دولت-با-بیمه-عمراخبار بیمهMon, 27 Feb 2017 09:43:27 GMThttp://www.banker.ir/img/s/722198002414948.jpgدرس‌های پلاسکو برای صنعت بیمهhttp://banker.ir/news/184662/درس‌های-پلاسکو-برای-صنعت-بیمهاخبار بیمهMon, 27 Feb 2017 08:15:03 GMThttp://www.banker.ir/img/s/701067645716281.jpg کارگزاری واسطه تأمین اجتماعی و مخاطبان http://banker.ir/news/184646/کارگزاری-واسطه-تأمین-اجتماعی-و-مخاطباناخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 13:57:50 GMThttp://www.banker.ir/img/s/398637671280749.jpgپوشش شکست شیشه در بیمه آتش سوزیhttp://banker.ir/news/184644/پوشش-شکست-شیشه-در-بیمه-آتش-سوزیاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 13:42:35 GMThttp://www.banker.ir/img/s/283786911285961.jpgاخذ گواهینامه ISO۹۰۰۱ توسط بیمه ملت http://banker.ir/news/184643/اخذ-گواهینامه-ISO۹۰۰۱-توسط-بیمه-ملتاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 13:35:20 GMThttp://www.banker.ir/img/s/223205867033206.jpgرشد ۵۰ درصدی صدور بیمه موتورسیکلتhttp://banker.ir/news/184628/رشد-۵۰-درصدی-صدور-بیمه-موتورسیکلتاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 11:46:10 GMThttp://www.banker.ir/img/s/703257092335080.jpgسیاست ما توسعه بیمه های تخصصی استhttp://banker.ir/news/184614/سیاست-ما-توسعه-بیمه-های-تخصصی-استاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 09:49:36 GMThttp://www.banker.ir/img/s/942064157937855.jpgبیمه عمر دستاوردی درخشان در صنعت بیمهhttp://banker.ir/news/184610/بیمه-عمر-دستاوردی-درخشان-در-صنعت-بیمهاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 09:24:33 GMThttp://www.banker.ir/img/s/318169633829103.jpgرشد ۷۵ درصدی ضریب نفوذ بیمه http://banker.ir/news/184599/رشد-۷۵-درصدی-ضریب-نفوذ-بیمهاخبار بیمهSun, 26 Feb 2017 08:23:04 GMThttp://www.banker.ir/img/s/683858838886737.jpgبی‌نیازی ازخرید الحاقیه بیمه ثالث در سال ۹۶http://banker.ir/news/184574/بی‌نیازی-ازخرید-الحاقیه-بیمه-ثالث-در-سال-۹۶اخبار بیمهSat, 25 Feb 2017 13:37:54 GMThttp://www.banker.ir/img/s/766136053155905.jpg