پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2018, banker.ir All rights reserved.15 بیمه سامان اساسنامه خود را به روز کردhttp://banker.ir/news/239335/بیمه-سامان-اساسنامه-خود-را-به-روز-کرداخبار بیمهWed, 12 Dec 2018 15:59:15 GMThttp://www.banker.ir/img/s/747215073976681.jpg شرکتهای بیمه باید سودده شوندhttp://banker.ir/news/239317/شرکتهای-بیمه-باید-سودده-شونداخبار بیمهWed, 12 Dec 2018 12:22:37 GMThttp://www.banker.ir/img/s/185431623555308.jpgتمدید بیمه تکمیلی مستمری بگیران http://banker.ir/news/239276/تمدید-بیمه-تکمیلی-مستمری-بگیراناخبار بیمهTue, 11 Dec 2018 09:55:28 GMThttp://www.banker.ir/img/s/959216964795261.jpgتحولی در صنعت بیمه با رهبری بیمه سامانhttp://banker.ir/news/239226/تحولی-در-صنعت-بیمه-با-رهبری-بیمه-ساماناخبار بیمهSun, 09 Dec 2018 14:47:47 GMThttp://www.banker.ir/img/s/950679997926589.jpgحذف دفترچه بیمه تامین اجتماعی تا پایان آذر http://banker.ir/news/239150/حذف-دفترچه-بیمه-تامین-اجتماعی-تا-پایان-آذراخبار بیمهWed, 05 Dec 2018 12:28:18 GMThttp://www.banker.ir/img/s/600315144731632.jpgاپلیکیشن بیمه سامان رونمایی شدhttp://banker.ir/news/239147/اپلیکیشن-بیمه-سامان-رونمایی-شداخبار بیمهWed, 05 Dec 2018 12:08:24 GMThttp://www.banker.ir/img/s/516229139934788.jpgچه افرادی بیمه بیکاری می‌گیرند؟http://banker.ir/news/239139/چه-افرادی-بیمه-بیکاری-می‌گیرند؟اخبار بیمهWed, 05 Dec 2018 10:16:47 GMThttp://www.banker.ir/img/s/944333938213111.jpgصنعت بیمه کشور باید پوست اندازی کندhttp://banker.ir/news/239135/صنعت-بیمه-کشور-باید-پوست-اندازی-کنداخبار بیمهWed, 05 Dec 2018 09:36:57 GMThttp://www.banker.ir/img/s/364963685896693.jpgتبریک مدیرعامل بیمه پارسیان در روز بیمه http://banker.ir/news/239120/تبریک-مدیرعامل-بیمه-پارسیان-در-روز-بیمهاخبار بیمهTue, 04 Dec 2018 15:19:57 GMThttp://www.banker.ir/img/s/460149573798033.jpgبیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعیhttp://banker.ir/news/239103/بیمه-شدگان-تحت-پوشش-تامین-اجتماعیاخبار بیمهTue, 04 Dec 2018 10:07:06 GMThttp://www.banker.ir/img/s/907593332621595.jpgریسک صنعت بیمه کاهش می‌یابد http://banker.ir/news/239096/ریسک-صنعت-بیمه-کاهش-می‌یابداخبار بیمهTue, 04 Dec 2018 09:37:07 GMThttp://www.banker.ir/img/s/590005111431597.jpg رونمایی از پروژه تحول آفرین بیمه سامانhttp://banker.ir/news/239082/رونمایی-از-پروژه-تحول-آفرین-بیمه-ساماناخبار بیمهMon, 03 Dec 2018 14:16:23 GMThttp://www.banker.ir/img/s/733994447329366.jpgپرداخت بسته حمایتی بازنشستگان http://banker.ir/news/239074/پرداخت-بسته-حمایتی-بازنشستگاناخبار بیمهMon, 03 Dec 2018 12:06:41 GMThttp://www.banker.ir/img/s/197123252933189.jpgمعرفی بیمه امراض خاص بیمه سامان http://banker.ir/news/239068/معرفی-بیمه-امراض-خاص-بیمه-ساماناخبار بیمهMon, 03 Dec 2018 09:59:28 GMThttp://www.banker.ir/img/s/330481632212034.jpg نقش بیمه در رشد اقتصادیhttp://banker.ir/news/239056/نقش-بیمه-در-رشد-اقتصادیاخبار بیمهMon, 03 Dec 2018 09:15:22 GMThttp://www.banker.ir/img/s/307226844616107.jpg