پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2017, banker.ir All rights reserved.15 افزایش سرمایه بیمه ملت به ثبت رسیدhttp://banker.ir/news/182575/افزایش-سرمایه-بیمه-ملت-به-ثبت-رسیداخبار بیمهSun, 22 Jan 2017 15:06:22 GMThttp://www.banker.ir/img/s/884681187614960.jpgتاکید نوربخش در برقراری بیمه کارگران پلاسکو http://banker.ir/news/182573/تاکید-نوربخش-در-برقراری-بیمه-کارگران-پلاسکواخبار بیمهSun, 22 Jan 2017 14:47:10 GMThttp://www.banker.ir/img/s/921903040982524.jpgاطلاعیه وزارت کار درباره بیمه کارگران پلاسکوhttp://banker.ir/news/182564/اطلاعیه-وزارت-کار-درباره-بیمه-کارگران-پلاسکواخبار بیمهSun, 22 Jan 2017 14:01:06 GMThttp://www.banker.ir/img/s/363226433919503.jpgکارگران پلاسکو بیمه بیکاری می شوندhttp://banker.ir/news/182520/کارگران-پلاسکو-بیمه-بیکاری-می-شونداخبار بیمهSun, 22 Jan 2017 08:44:35 GMThttp://www.banker.ir/img/s/107081946146392.jpg بیمه آتش‌سوزی را اجباری کنیدhttp://banker.ir/news/182518/بیمه-آتش‌سوزی-را-اجباری-کنیداخبار بیمهSun, 22 Jan 2017 08:38:07 GMThttp://www.banker.ir/img/s/485794936936629.jpgحمایت تامین اجتماعی از بازماندگان پلاسکوhttp://banker.ir/news/182501/حمایت-تامین-اجتماعی-از-بازماندگان-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 15:11:36 GMThttp://www.banker.ir/img/s/252928011220596.jpgخبرهای تازه بیمه‌ای از حادثه پلاسکو http://banker.ir/news/182493/خبرهای-تازه-بیمه‌ای-از-حادثه-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 14:14:39 GMThttp://www.banker.ir/img/s/627073688564552.jpgبازگشت بیمه گران بزرگ به بازار بیمه ایرانhttp://banker.ir/news/182491/بازگشت-بیمه-گران-بزرگ-به-بازار-بیمه-ایراناخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 13:56:31 GMThttp://www.banker.ir/img/s/313725393293295.jpgتمدید بیمه تکمیلی مستمری بگیران http://banker.ir/news/182480/تمدید-بیمه-تکمیلی-مستمری-بگیراناخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 13:02:21 GMThttp://www.banker.ir/img/s/339592844147278.jpgآماده باش بیمه ها برای پرداخت خسارات http://banker.ir/news/182474/آماده-باش-بیمه-ها-برای-پرداخت-خساراتاخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 12:05:03 GMThttp://www.banker.ir/img/s/232581291339120.jpg آمادگی بیمه ملت در پرداخت خسارات پلاسکوhttp://banker.ir/news/182469/آمادگی-بیمه-ملت-در-پرداخت-خسارات-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 11:37:43 GMThttp://www.banker.ir/img/s/204602016023652.jpgاطلاعیه بیمه پارسیان در پی حادثه پلاسکوhttp://banker.ir/news/182454/اطلاعیه-بیمه-پارسیان-در-پی-حادثه-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 10:13:18 GMThttp://www.banker.ir/img/s/411281217121473.jpgهمدردی بیمه دانا با خانواده شهدای پلاسکوhttp://banker.ir/news/182453/همدردی-بیمه-دانا-با-خانواده-شهدای-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 10:08:14 GMThttp://www.banker.ir/img/s/863707854435043.jpgفقط ۲۵ درصد واحدهای پلاسکو بیمه بودندhttp://banker.ir/news/182444/فقط-۲۵-درصد-واحدهای-پلاسکو-بیمه-بودنداخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 09:35:34 GMThttp://www.banker.ir/img/s/713859404689220.jpgپیام رییس بیمه مرکزی درپی حادثه پلاسکوhttp://banker.ir/news/182439/پیام-رییس-بیمه-مرکزی-درپی-حادثه-پلاسکواخبار بیمهSat, 21 Jan 2017 09:05:10 GMThttp://www.banker.ir/img/s/883739741982058.jpg