پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2018, banker.ir All rights reserved.15 راه های پرداخت حق بیمه کارفرماییhttp://banker.ir/news/223225/راه-های-پرداخت-حق-بیمه-کارفرماییاخبار بیمهThu, 21 Jun 2018 10:10:50 GMThttp://www.banker.ir/img/s/930464628990242.jpg بیمه مرکزی ۴۷ ساله شدhttp://banker.ir/news/223205/بیمه-مرکزی-۴۷-ساله-شداخبار بیمهWed, 20 Jun 2018 14:12:52 GMThttp://www.banker.ir/img/s/824422225861117.jpgماموریت جدید برای رییس کل بیمه مرکزیhttp://banker.ir/news/223170/ماموریت-جدید-برای-رییس-کل-بیمه-مرکزیاخبار بیمهWed, 20 Jun 2018 08:10:04 GMThttp://www.banker.ir/img/s/929039188233338.jpgچند ایرانی "بیمه" نیستند؟http://banker.ir/news/223164/چند-ایرانی-بیمه-نیستند؟اخبار بیمهTue, 19 Jun 2018 14:21:00 GMThttp://www.banker.ir/img/s/560941771680902.jpg٩٥٠ هزار راننده تحت پوشش تامین اجتماعی http://banker.ir/news/223150/٩٥٠-هزار-راننده-تحت-پوشش-تامین-اجتماعیاخبار بیمهTue, 19 Jun 2018 10:46:48 GMThttp://www.banker.ir/img/s/985448384681724.jpgاین افراد دیگر بیمه بیکاری نمی‌گیرندhttp://banker.ir/news/223086/این-افراد-دیگر-بیمه-بیکاری-نمی‌گیرنداخبار بیمهSun, 17 Jun 2018 15:47:27 GMThttp://www.banker.ir/img/s/263123147594913.jpg ارسال دفترچه‌های بیمه درمان به درب منازلhttp://banker.ir/news/223085/ارسال-دفترچه‌های-بیمه-درمان-به-درب-منازلاخبار بیمهSun, 17 Jun 2018 15:23:25 GMThttp://www.banker.ir/img/s/843251252742999.jpgبیمه‌نوین در مناطق زلزله‌زده مدرسه می‌سازدhttp://banker.ir/news/223073/بیمه‌نوین-در-مناطق-زلزله‌زده-مدرسه-می‌سازداخبار بیمهSun, 17 Jun 2018 12:11:10 GMThttp://www.banker.ir/img/s/875373023496912.jpgضریب نفوذ بیمه به ۲.۳ درصد رسیدhttp://banker.ir/news/223040/ضریب-نفوذ-بیمه-به-۲-۳-درصد-رسیداخبار بیمهSun, 17 Jun 2018 08:34:01 GMThttp://www.banker.ir/img/s/304309041812522.jpgتقسیط بدهی بیمه کارفرمایان خوش حسابhttp://banker.ir/news/223027/تقسیط-بدهی-بیمه-کارفرمایان-خوش-حساباخبار بیمهThu, 14 Jun 2018 13:50:52 GMThttp://www.banker.ir/img/s/307505204529266.jpgکارگروه تهیه محتوای بیمه ای کتب درسی http://banker.ir/news/222952/کارگروه-تهیه-محتوای-بیمه-ای-کتب-درسیاخبار بیمهWed, 13 Jun 2018 08:14:11 GMThttp://www.banker.ir/img/s/591429221118527.jpgکولبران بیمه نمی شوند‬‎http://banker.ir/news/222891/کولبران-بیمه-نمی-شوند‬‎اخبار بیمهMon, 11 Jun 2018 11:40:44 GMThttp://www.banker.ir/img/s/948557075679154.jpgتمدید مجوز افزایش سرمایه به پرداخت ملتhttp://banker.ir/news/222889/تمدید-مجوز-افزایش-سرمایه-به-پرداخت-ملتاخبار بیمهMon, 11 Jun 2018 11:26:01 GMThttp://www.banker.ir/img/s/896914200954925.jpg ایرانی‌ها چقدر پول بیمه می‌دهند؟http://banker.ir/news/222836/ایرانی‌ها-چقدر-پول-بیمه-می‌دهند؟اخبار بیمهSun, 10 Jun 2018 11:06:01 GMThttp://www.banker.ir/img/s/846347577347981.jpgبیمه‌گران تحت فشار تطبیق ریسک‌هاhttp://banker.ir/news/221829/بیمه‌گران-تحت-فشار-تطبیق-ریسک‌هااخبار بیمهSun, 10 Jun 2018 08:39:49 GMThttp://www.banker.ir/img/s/781754355922858.jpg