پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2018, banker.ir All rights reserved.15 از "دلار" غیررسمی چه خبر؟http://banker.ir/news/223234/از-دلار-غیررسمی-چه-خبر؟اخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 14:08:17 GMThttp://www.banker.ir/img/s/583851420737638.jpgسکه طرح جدید گران شد/ افزایش قیمت دلارhttp://banker.ir/news/223232/سکه-طرح-جدید-گران-شد-افزایش-قیمت-دلاراخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 13:53:46 GMThttp://www.banker.ir/img/s/180064877379064.jpgعاملی که به طلا فشار وارد می کندhttp://banker.ir/news/223231/عاملی-که-به-طلا-فشار-وارد-می-کنداخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 13:46:03 GMThttp://www.banker.ir/img/s/521518513280699.jpgدلار آمریکا مهمترین مانع رشد قیمت طلاhttp://banker.ir/news/223230/دلار-آمریکا-مهمترین-مانع-رشد-قیمت-طلااخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 13:41:28 GMThttp://www.banker.ir/img/s/286385419366737.jpgقیمت نقره افزایش خواهد یافتhttp://banker.ir/news/223229/قیمت-نقره-افزایش-خواهد-یافتاخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 13:38:25 GMThttp://www.banker.ir/img/s/935717072271253.jpgحباب ۴۰۰هزار تومانی سکه پابرجا استhttp://banker.ir/news/223227/حباب-۴۰۰هزار-تومانی-سکه-پابرجا-استاخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 11:09:24 GMThttp://www.banker.ir/img/s/544841348856393.jpgپشت پرده های دلار ۷ هزار تومانیhttp://banker.ir/news/223221/پشت-پرده-های-دلار-۷-هزار-تومانیاخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 09:57:37 GMThttp://www.banker.ir/img/s/652355399341134.jpgنرخ دلار بانکی درمسیر افزایش/جدولhttp://banker.ir/news/223220/نرخ-دلار-بانکی-درمسیر-افزایش-جدولاخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 09:09:02 GMThttp://www.banker.ir/img/s/392065007138041.jpgارقام جدید در بازار ارزhttp://banker.ir/news/223212/ارقام-جدید-در-بازار-ارزاخبار ارز و طلاThu, 21 Jun 2018 07:57:53 GMThttp://www.banker.ir/img/s/595238068588781.jpgیکه‌تازی دلالان در بازار ارزhttp://banker.ir/news/223208/یکه‌تازی-دلالان-در-بازار-ارزاخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 15:14:33 GMThttp://www.banker.ir/img/s/179125822981041.jpgطلا ارزان تر می شودhttp://banker.ir/news/223207/طلا-ارزان-تر-می-شوداخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 15:06:42 GMThttp://www.banker.ir/img/s/754089666551480.jpgافزایش قیمت سکه/دلارگران تر شدhttp://banker.ir/news/223203/افزایش-قیمت-سکه-دلارگران-تر-شداخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 13:36:38 GMThttp://www.banker.ir/img/s/863133857660585.jpgارز نباید تک‌نرخی‌می‌شد http://banker.ir/news/223202/ارز-نباید-تک‌نرخی‌می‌شداخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 12:56:24 GMThttp://www.banker.ir/img/s/934204072267652.jpgکارنامه دولت در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانیhttp://banker.ir/news/223201/کارنامه-دولت-در-تخصیص-دلار-۴۲۰۰-تومانیاخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 12:46:05 GMThttp://www.banker.ir/img/s/447231333086898.jpgافزایش نرخ بهره به نفع کدام کشورها بود؟ http://banker.ir/news/223199/افزایش-نرخ-بهره-به-نفع-کدام-کشورها-بود؟اخبار ارز و طلاWed, 20 Jun 2018 12:12:42 GMThttp://www.banker.ir/img/s/310578974041168.jpg