پایگاه خبری بنکرhttp://banker.ir/پایگاه خبری بنکرfa(c) 2017, banker.ir All rights reserved.15 بازار طلا تحت تاثیر نشست فدرال رزروhttp://banker.ir/news/188234/بازار-طلا-تحت-تاثیر-نشست-فدرال-رزرواخبار ارز و طلاMon, 01 May 2017 08:36:36 GMThttp://www.banker.ir/img/s/847813378132946.jpgدلار در محدوده ۳۷۷۵ تومان باقی ماندhttp://banker.ir/news/188233/دلار-در-محدوده-۳۷۷۵-تومان-باقی-مانداخبار ارز و طلاMon, 01 May 2017 08:30:16 GMThttp://www.banker.ir/img/s/500387206052492.jpgخوشبینی به افزایش قیمت طلا http://banker.ir/news/188232/خوشبینی-به-افزایش-قیمت-طلااخبار ارز و طلاMon, 01 May 2017 08:24:37 GMThttp://www.banker.ir/img/s/158383059596309.jpgافزایش نرخ سکه /دلار آزاد ۳۷۸۰ تومان شدhttp://banker.ir/news/188220/افزایش-نرخ-سکه-دلار-آزاد-۳۷۸۰-تومان-شداخبار ارز و طلاSun, 30 Apr 2017 15:44:15 GMThttp://www.banker.ir/img/s/601077659140312.jpgبهترین فرصت برای خرید و فروش طلاhttp://banker.ir/news/188201/بهترین-فرصت-برای-خرید-و-فروش-طلااخبار ارز و طلاSun, 30 Apr 2017 12:30:33 GMThttp://www.banker.ir/img/s/502539864228594.jpgمیزان مبادلات طلا با کاهش روبرو شدhttp://banker.ir/news/188187/میزان-مبادلات-طلا-با-کاهش-روبرو-شداخبار ارز و طلاSun, 30 Apr 2017 10:58:10 GMThttp://www.banker.ir/img/s/213307152449960.jpgدر سایه برجام، مبادلات ارزی تسهیل شدhttp://banker.ir/news/188164/در-سایه-برجام،-مبادلات-ارزی-تسهیل-شداخبار ارز و طلاSun, 30 Apr 2017 08:46:45 GMThttp://www.banker.ir/img/s/364118535446114.jpgسردرگمی دلار در بازار داغ انتخاباتhttp://banker.ir/news/188162/سردرگمی-دلار-در-بازار-داغ-انتخاباتاخبار ارز و طلاSun, 30 Apr 2017 08:35:09 GMThttp://www.banker.ir/img/s/472896022365639.jpgقیمت طلا به کمتر از 1300 دلار خواهدرسیدhttp://banker.ir/news/188144/قیمت-طلا-به-کمتر-از-1300-دلار-خواهدرسیداخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 13:51:31 GMThttp://www.banker.ir/img/s/351255680291242.jpgپیش‌بینی قیمت جهانی طلا در هفته جاریhttp://banker.ir/news/188130/پیش‌بینی-قیمت-جهانی-طلا-در-هفته-جاریاخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 12:22:51 GMThttp://www.banker.ir/img/s/358405138225843.jpgرشد یک درصدی طلا در ماه آوریل http://banker.ir/news/188118/رشد-یک-درصدی-طلا-در-ماه-آوریلاخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 10:38:06 GMThttp://www.banker.ir/img/s/252978514284746.jpgعواملی که دلار را ضعیف کردhttp://banker.ir/news/188112/عواملی-که-دلار-را-ضعیف-کرداخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 09:55:57 GMThttp://www.banker.ir/img/s/400989894981356.jpgنرخ ۱۴ ارز بانکی افزایش یافت+جدول قیمتhttp://banker.ir/news/188102/نرخ-۱۴-ارز-بانکی-افزایش-یافت-جدول-قیمتاخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 09:14:58 GMThttp://www.banker.ir/img/s/763897489282288.jpg رشد ۲ مرحله‌ای ارز بعد از انتخاباتhttp://banker.ir/news/188101/رشد-۲-مرحله‌ای-ارز-بعد-از-انتخاباتاخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 09:01:09 GMThttp://www.banker.ir/img/s/249738622870184.jpgسرنوشت دلار پس از انتخاباتhttp://banker.ir/news/188100/سرنوشت-دلار-پس-از-انتخاباتاخبار ارز و طلاSat, 29 Apr 2017 08:56:54 GMThttp://www.banker.ir/img/s/420178723751678.jpg