214

48/10/11 پنجشنبه 03:30
کد خبر:

برچسب ها:
1 دیدگاه
[1] سیداسدلا حسینی ک23342 - 98/12/07 چهارشنبه 01:13
روحت شاد پنجاه اندی سال است که ازاین دنیا پر کشیدی ما همکاران رادرغمت فورو بردی ما تا زنده هستیم یاد خوبیهای شما اززهن ما یک لحظه نخواهدرفت این شالا با عال. علی محمدمعروف باشیانشالا - پاسخ
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار