بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟

پیش‌بینی می‌شود که مجموع بدهی‌های جهان شامل بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و بدهی‌های خارجی تا پایان سال جاری به حدود ۲۷۰تریلیون دلار برسد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

به گزارش بنکر (Bankerطبق اعلام سایت بدهی آمریکا تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از ۹برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

 در ادامه با ۱۰کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

۱- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۱۸۷میلیارد و ۳۴۳میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۰۰.۴۴درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۶.۶۸درصد

۲- هلند

جمعیت: ۱۷میلیون و ۱۰۳هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۸۹۳میلیارد و ۹۴۳میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۰۶.۶۹درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۳.۸۶درصد

۳- بلژیک

جمعیت: ۱۱میلیون و ۵۴۸هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۵۸۴میلیارد و ۷۹۴میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۶۹.۱۳درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۰۳درصد

۴- یونان

جمعیت: ۱۰میلیون و ۴۶۴هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۲۲۲میلیارد و ۵۰۵میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۲.۰۶درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۸۹.۶۶درصد

۵- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و ۶۰۲هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۷۴۶میلیارد و ۵۷۶میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۴۴.۱۰درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۳.۰۲درصد

۶- پرتغال

جمعیت: ۱۰میلیون و ۲۲۰هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه : ۲۲۷میلیارد و ۵۵۰میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۹۸.۵۷درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۵.۷۸درصد

رتبه دیگر کشورها

- آمریکا

جمعیت: ۳۲۳میلیون و ۳۴۹هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: ۲۳تریلیون ۳۹۶میلیارد و ۲۷۶میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۷.۵۹درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۹۶درصد

- چین

جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۴میلیون و ۲۱۸هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه : ۱۵تریلیون و ۶۴۷میلیارد و ۳۹۳میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳.۳۲درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۶۲درصد

- ژاپن

جمعیت: ۱۲۶میلیون و ۸۰۲هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: چهار تریلیون و ۵۹۳میلیارد و ۷۶۲میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۱.۷۵درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۴۸.۴۵درصد

- آلمان

جمعیت: ۸۳میلیون و ۵۸۲هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون و ۸۴۹میلیارد و ۱۸۲میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۴۶.۹۳درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷۸درصد

- انگلیس

جمعیت: ۶۷میلیون و ۵۹۵هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون ۶۲۰میلیارد و ۵۸۷میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۰۳.۸۹درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۲.۳۷درصد

منبع: ایسنا

برچسب ها:
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman
نگاه بنکر
چهره های ماندگار