انتصابات یا اتصالات؟!

عوامل موثر بر رواج پارتی بازی در انتصابات درون سازمانی

1- فشار مافیای اداری

2-فامیل دوستی مدیران و اعتقاد شدید به انجام فریضه الهی صله رحم

3-کمبود ویتامین V (وجدان بیدار)

4-افزایش روز افزون پاچه خواران و سریش مسلکان(مگسان گرد شیرینی )

5-مدیران نابینا(که روشندل هم نیستند)،البته نورچشمی ها را چهارچشمی می بینند.

6-ترجیح خود خوری به اعتراض در کارکنان ساعی (البته آنچه جایی نرسد فریاد است...)

7-شیوع بیماری چندش اور سندروم سنگ پای قزوین در گروهی از کارکنان

8-جاه طلبی کارکنان چورمنگ و مبتلا به بیماری فوق

9-نجابت و کم زبانی کارکنان زبده

10-ذی نفوذی کارکنان تاجر و مایه دار

11-نکته مهم:کارکنان خوب و خبره الزاما نمی توانند پاچه خوار و تسلیم باشند!

12-یادمان نرود: هرکی به فکر خویشه...(سازمان و پیشرفت موسسه و ...ولش ،همش شعاره)

13-نبود نظارت منسجم و هدفمند از بیرون  بر انتصابات درون سازمان

14-عادت به پذیرش پارتی بازی و عادی بودن آن

15-مدیر پارتی دار کی تواند منع پارتی بازی کند؟یا کی تواند پارتی بازی نکند؟

16- لعنت به این کارمندی که از کاف تا ی همش ایراده


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
SecImgSes
* نظر:
saman tourismbank sins
نگاه بنکر
چهره های ماندگار