برگزاری مجامع ۱۸ شرکت بیمه ای

۱۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۵/۲۲کد خبر: ۲۵۳۴۳۵
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین شرکت‌های بیمه‌ای، تاکنون مجمع ۱۸ شرکت برگزار شده ولی ۷ شرکت دیگر هنوز مجمع خود را برگزار نکرده‌اند.

به گزارش بنکر (Banker)، با پایان یافتن تیرماه و آخرین روزهایی که شرکت ها باید مجامع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار و صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را برگزار کنند، شرکت های بیمه نیز هریک اقدام به برگزاری مجامع کرده و صورت های مالی خود را به روزرسانی کردند.

به جز شرکت سهامی بیمه ایران که به طور معمول مجمع آن در شهریورماه برگزار می شود و ۲ شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان که تاریخ مجامع عمومی آنها به دلیل ذات اتکایی آنها در تاریخ دیگری برگزار می شود، ۴ شرکت بیمه رازی، تعاون، آرمان و حافظ نیز تاکنون مجامع خود را برگزار نکرده اند.
بررسی ها نشان می دهد مجامع شرکت های بیمه رازی، آرمان و حافظ به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی اعضای مجمع برگزار نشده است. با این حال طی روزهای آینده مجامع این شرکت ها برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر با وجودی که صورت های مالی بیمه تعاون مورد تایید حسابرس و بیمه مرکزی قرار گرفته اما به دلیل عدم رسیدن حد نصاب قانونی هنوز مجمع برگزار نشده است و در این راستا بیمه تعاون نیز در تدارک برگزاری مجدد مجمع مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت است.
با این حال ۱۸ شرکت بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، سامان، تجارت نو، نوین، کارآفرین، ملت، ما، پاسارگاد، دی، معلم، کوثر، میهن، سرمد، سینا و زندگی خاورمیانه مجامع خود را برگزار کرده اند. در این بین تنها شرکت های بیمه میهن و سینا زیان ده بوده و شرکت بیمه دانا سودی تقسیم نکرده است و سایر شرکت های بیمه سودده بوده و سود بین سهامدارانشان تقسیم کرده اند.
 
بیمه آسیا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا در روز ۲۵ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه آسیا برای این دوره مالی، رقم ۶۴۴.۵۰۱ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱.۰۳۷.۸۷۲ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۱۲۰ ریال اعلام شده است.
 
بیمه البرز
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز در روز ۲۴ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه البرز برای این دوره مالی، ۶۴۱.۱۴۵ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۹۰۸.۰۲۹ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۱۲۰ ریال اعلام شده است.
 
بیمه دانا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دانا در روز ۲۷ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت در این دوره مالی، ۳۰۱.۹۹۸ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۶۷.۲۱۴ میلیون ریال و سود خالص هر سهم ۲۹۶ ریال و سود نقدی هر سهم نیز صفر ریال اعلام شده است.
 
بیمه پارسیان
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پارسیان در روز ۱۲ خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره، ۷۶۶.۵۵۹ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱.۱۰۵.۴۱۲ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۲۸۳ ریال اعلام شده است. البته بیمه پارسیان در ۱۶ مردادماه مجمع فوق العاده ای را درباره افزایش ۳میلیارد ریالی برگزار کرد و این موضوع از محل مطالبات و آورده نقدی و اندوخته به تصویب اعضا رسید.
 
بیمه نوین
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه نوین در روز ۲۶ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه نوین برای دوره مالی مورد اشاره ۴۲۸.۸۶۷ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۶۵.۸۹۸ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۳۰ ریال اعلام شد.
 
بیمه کارآفرین
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین در روز ۲۷ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص بیمه کارآفرین برای دوره مالی مورد اشاره ۱۰۵.۴۱۱ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱۲۵.۴۸۳ میلیون ریال، سود خالص هر سهم ۶۰ ریال بوده ولی این شرکت برای امسال سود نقدی تقسیم نکرده است.
 
بیمه ملت
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت در روز ۲۵ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه ملت برای دوره مالی مورد اشاره ۸۶۰.۹۵۴ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۹۳۴.۹۲۳ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۲۵۰ ریال اعلام شد.
 
بیمه ما
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما در روز ۱۱ خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره ۶۵۹.۷۶۴ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۵۷۷.۵۴۳ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۲۸۰ ریال اعلام شده است.
 
بیمه سامان
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سامان در روز ۲۷ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس این شرکت در دوره مالی مورد اشاره ۴۷۲.۹۳۸ میلیون ریال سود خالص، ۶۴۸.۵۸۵ میلیون ریال سود قابل تخصیص و ۱۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم داشته است.
 
بیمه پاسارگاد
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد در روز ۲۰ خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مالی مورد اشاره ۳.۰۱۵.۹۵۷ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۳.۰۵۶.۱۵۴ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۱۸۰ ریال به ازای هر سهم اعلام شده است.
 
بیمه دی
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی در روز ۲۷ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت در دوره مورد اشاره ۱.۰۲۸.۲۶۶ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۳۰۶.۶۷۱ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۵۰ ریال اعلام شد.
 
بیمه معلم
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی در روز ۲۹ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره رقم ۳۰۱.۰۲۱ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱۶۷.۷۱۰ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۲۱ ریال اعلام شد.
بیمه کوثر
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کوثر در روز ۳۱ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید.
سود خالص این شرکت برای دوره مورد بررسی ۱.۷۷۳.۳۶۴ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۱.۹۰۳.۴۹۶ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۲۰۰ ریال اعلام شده است.
 
بیمه تجارت نو
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو در روز ۱۶ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه تجارت نو برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ رقم ۳۸۸.۰۵۲ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۳۹۱.۹۸۸ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۳۲ ریال تصویب شده است.
 
بیمه میهن
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه میهن در روز نهم مردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. این شرکت در دوره مورد اشاره (۹.۴۱۸) میلیون ریال زیان محقق کرده و زیان خالص آن برای هر سهم ۶ ریال اعلام شده است. بدیهی است که این شرکت سودی نیز تقسیم نکرده است.
 
بیمه سرمد
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد در روز ۳۰ خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مالی مورد اشاره ۵۰۶.۲۹۰ میلیون ریال، سود قابل تخصیص ۵۹۴.۶۵۳ میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز ۳۰۰ ریال تعیین شد.
 
بیمه سینا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سینا در روز ۱۲ مردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. این شرکت در دوره مورد اشاره (۳۶۴.۰۱۱) میلیون ریال زیان محقق کرده و زیان آن به ازای هر سهم نیز ۲۴۳ ریال اعلام شده است. بدیهی است که این شرکت سودی نیز بین سهامداران خود تقسیم نکرده است.
 
بیمه زندگی خاورمیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه زندگی خاورمیانه در روز ۲۹ تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ به تصویب رسید. سود خالص این شرکت در دوره مالی مورد اشاره ۱۱۱.۱۵۸ میلیون ریال و سود قابل تخصیص آن ۱۲۱.۰۰۴ میلیون ریال اعلام شده است. این شرکت به ازای هر سهم نیز ۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرده است.

خبرهای مرتبط:» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدآخرین اخبار

آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی

فقط ۲۴ درصد کارت‌های بانکی فعالند

اعتماد مشتریان،سپرده های بانک سینا را زیاد کرد

بررسی ضریب خسارت ۱۵ شرکت بیمه‌

رشد ۴۳ درصدی سودآوری بیمه پارسیان

آمادگی بانک‌ها برای تبدیل ریال به پارسه

بانک شهر برای کودکان حساب باز می کند

آخرین نرخ طلا و سکه و بازار های مالی

دانشجویان نیازمند وام به بانک صادرات بروند

پیش‌بینی رییس اتحادیه طلا از قیمت طلا

تبلیغ ایجاد درگاه فیشینگ بانکی در تلگرام

بانک رفاه: بانک پزشکان ایرانیم

بانک سپه واحدهای تولیدی را هدف گرفت

هر طرح این بانک فقط دو شغل ایجاد کرد!

عطش خرید طلا ادامه دارد

نتیجه همه پیش بینی ها: طلا گران می شود

وصول ۹۹۸هزار فقره چک رمزدار در کشور

۹۱ سال مسئولیت اجتماعی بانک ملی

رونمایی بانک صادرات از طرح «سپهر دانش»

اخاذی از مردم با وعده بیمه ۱۰۰درصدی

۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده !

ارتباط تلفنی مدیران ارشد بانک ملی با مردم

طرح سپرده های ادغامی ها متفاوت است

۵ بانک وابسته بودن خود را اعلام کردند

۱۰ روز حساس برای سپرده های یکساله

۱۰ بانک قدیمی فعال جهان کدامند؟

کاهش تورم نقطه به نقطه با شیب تند

مشروح گفت‌وگوی رئیس کل بانک مرکزی با NBC

احتمالا مجلس به حذف ۴صفر رأی نمی‌دهد

نرخ تورم ۴۲.۲ درصد شد