پرداخت وام"شمیم مهر"در بانک مهر اقتصاد

۱۶:۱۶ - ۱۳۹۲/۲/۲۱کد خبر: 1101
Banker - مدیر کل شعب بانک مهر اقتصاد استان قزوین از پرداخت تسهیلات در قالب طرح "شمیم مهر"در راستای ارج نهادن به مشتریان از محل سپرده های سرمایه گذاری در این بانک خبر داد.

به گزارش بنکر (Banker)، محمدتقی نوروزی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به نیاز سپرده گذاران و تنوع بخشی به محصولات و خدمات گفت: در همین راستا کارشناسان اداره طراحی و توسعه محصولات بانک پس از انجام مطالعات و تحقیقات میدانی، و تجزیه و تحلیل اطلاعات، طرح سپرده سرمایه گذاری شمیم مهر را در حوزه های مشارکت، سرمایه در گردش و یا خریدهای سرمایه ای عملیاتی کردند.
وی در خصوص ویژگی های این طرح گفت: در طرح ˈسپرده سرمایه گذاری شمیم مهرˈ مشتریانی که دارای سپرده های سرمایه گذاری می باشند و در حال انجام فعالیت های اقتصادی در مراکز و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ هستند، می توانند برای توسعه فعالیت اقتصادی خود از محل اعتبار سپرده خویش اقدام به دریافت تسهیلات مشارکتی کنند.
نوروزی با اشاره به نامگذاری امسال به سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: ما تلاش می کنیم تا با سیاستهای بانکی، نسبت به وسع این بانک، بخشی از ایده امسال تحقق پیدا کند./ ایرنا


خبرهای مرتبط:عضویت در خبرنامه (با عضویت در خبر نامه آخرین اخبار را در ایمیل خود ببینید)Bookmark and Share
برچسب‌ها:بانک مهر اقتصاد، سرمایه گذاری، نوروز، بانک مهر، سپرده ها، فعالیت اقتصادی، موسسه مهر، بانک مهر اقتصاد طرح شمیم مهر، طرح شمیم بانک مهراقتصاد، بهره وام شمیم مهر، شمیم مهر، سود طرح شمیم مهر، طرح شمیم مهر، وام مشارکتی مهر اقتصاد، سپرده سرمایه گذاری شمیم مهر، بانک مهر اقتصاد طرح شمیم، طرح مشارکت بانک مهر اقتصاد، شمیم مهر وام بانک مهراقتصاد، طرح شمیم مهر بانک مهر اقتصاد، پرداخت وام مهر، پرداخت وام اقتصاد مهر، وام بانک اقتصاد مهر، طرح شمیم مهر بانک مهر، جزئیات طرح شمیم مهر، طرح وام شمیم مهر، موسسه مهر اقتصاد وام، مشارکت بانک مهر اقتصاد، وام سپرده گذاری بانک مهر، جزییات طرح شمیم مهر، انواع وام از بانک مهر اقتصاد، طرح مشارکتی بانک مهر، وام ها بانک مهر اقتصاد، وام مهر اقتصاد، طرح شمیم بانک مهر، شمیم مهر بانک اقتصاد، پرداخت وام بانک مهر، سپرده طلا بانک رسالت، مهر اقتصاد، انواع وام های بانک اقتصاد مهر، موسسه مهر اقتصاد، بانک مهر شمیم مهر، وام موسسه مهر اقتصاد، جزئیات طرح شمیم، نرخ بهره طرح شمیم مهر، انواع وام بانک مهر اقتصاد، طرح شمیم مهر سود، جزییات تسهیلات شمیم مهر، وام طرح شمیم مهر بانک مهر، سپرده شمیم مهر وام، طرح «شمیم مهر»، شمیم مهربانک مهراقتصاد، محاسبه طرح شمیم مهر، وام طرح شمیم مهرچطوریه، وام های بانک مهر اقتصاد، وام بانک مهراقتصاد، میزان سود شمیم مهر، وام شمیم مهر، شمیم مهر بانک مهر، ادرس بانک مهر اقتصاد اهواز، شمیم مهر مهر اقتصاد، بانک مهر طرح شمیم، وام مشارکت بانک مهر اقتصاد، طرح شمیم بانک مهر اقتصاد، سود وام طرح شمیم مهر، بانک اقتصاد مهر، جزئیات شمیم مهر، موسسه مهر طرح شمیم، نرخ سود شمیم مهر، انواع وام مهر اقتصاد، شعب بانک مهر اقتصاد، طرح شمیم مهر اقتصاد، شرایط وام شمیم مهر، پرداخت وام بانک سامان، شرایط طرح شمیم بانک مهر اقتصاد، نرخ سود وام شمیم مهر، شمیم اقتصاد، نرخ سود وام طرح شمیم، وام بانک مهر اهواز، شمشم مهر، نحوه سپرده گذاری شمیم مهر، نرخ سود سپرده شمیم، ادرس اقتصاد مهر، شرایط وام بانک اقتصاد مهر، طرح شمیم موسسه مهر، جزییات طرح شمیم مهربانک مهر، انواع شعب بانک مهر اقتصاد، انواع وام های بانک مهر اقتصاد، شرایط وام بانک مهراقتصاد، بانک مهر اقتصاد اهواز، وام صندوق مهر اقتصاد، وام مشارکتی بانک مهر، شرایط پرداخت وام موسسه شمیم، شمیم بانک مهر اقتصاد، بانک مهر اهواز، سود مشارکت بانک رسالت، صندوق مهر اقتصاد، جزییات طرح شمیم مهر مهر اقتصاد، انواع وام بانکی موسسه مهر، ادرس شعب بانک مهراقتصاد، شرایط طرح شمیم، شرایط دریافت وام طرح شمیم مهر، وام در بانک مهر، موسسه مهراقتصادطرح، وام موسسه مهراقتصاد، انواع وام مهر طرح، مهراقتصاد، اواع وامههای بانک توسعه اقتصاد، موسسه مالی مهرطرح شمیم مهر، جزئییات طرح شمیم مهر، شرایط طرح شمیم مهر، شرایط وام طرح شمیم بانک مهر، طرح شمیم مهربانک مهراقتصاد، جزعیات طرح شمیم، موسسه شمیم مهر، وام از محل سپرده، طرح شمیم مهر بانک اقتصاد مهر، جزییات وام شمیم مهر، وام از بانک مهر اقتصاد، طرح شمیم، شرایط وام بانک مهر اقتصاد، شمیم مهر اقتصاد، انواع وامها ی بانک مهر اقتصاد، وام مشارکت موسسه مهر، جزئیات تسهیلات شمیم مهر، طرح شمیم مهرموسسه مهر، تسهیلات شمیم موسسه مهر، شمیم مهر بانک اقتصادمهر، طرح شمیم مهربانک مهر اقتصاد، طرح شمیم مهر موسسه مالی، شرایط استفاده طرح شمیم مهر، شرایط وام در موسسه مهر اقتصاد، شرایط شمیم مهر بانک مهر اقتصاد، موسسه مهر شمیم مهر، شرایط پرداخت تسهیلات موسسه مهر، انواع تسهیلات بانک مهر اقتصاد، وام مشارکتی بانک مهر اقتصاد، بانک مهر اقتصاد وام شمیم مهر، انواع وام اقتصادمهر، شرایط وام صندوق مهر اقتصاد، شرایط وام مهر اقتصاد، آدرس بانک مهر اقتصاد، شمیم مهر اطلاعات، آدرس اقتصاد مهر، انواع طرح در بانک پست بانک، طرح شمیم مهر موسسه مهر، اخرین مهلت طرح شمیم مهر، شرایط وام موسسه مهر اقتصاد، بانک رسالت شرایط وام، شرایط وام مهراقتصاد، وام شمیم مهر موسسه مهر، محاسبه شمیم مهر، شرایط وام بانکهای اهواز، انواع وام بانک مهر، وام مشارکت دربانک مهراقتصاد، درصد سود طرح شمیم مهر، بهره طرح شمیم مهر، شرایط وام بانک مهر، موسسه پرداخت وام، سود بازپرداخت طرح شمیم مهر، شرایط دریافت وام از مهر اقتصاد، جزئیات طرح شمیم بانک مهر، طرح میعاد بانک مهر، شمیم مهر موسسه مهر، شرایط استفاده از طرح شمیم مهر، سود وام بانک مهر، شمیم مهرموسسه مهر، شرایط طرح تسهیلاتی شمیم مهر، پرداخت وام بانک مهراقتصاد، بانک مهر اقتصاد شرایط وام، بانک مهر اقتصاد شمیم مهر، مهر اقتصاد شرایط وام، وام های بانک مهراقتصاداهواز، طرح شمیم مهرموسسه مالی مهر، طرشمیم مهر، بانک مهراقتصادایران، انواع وام های بانک رسالت، انواع وامهای صندوق مهر اقتصاد، نرخ شمیم مهر، پرداخت وام شمیم، اخذ وام بانک مهر اقتصاد شمیم، شرایط شمیم مهر، وام مشارکتی موسسه مهر اقتصاد، وام مشارکت مهر اقتصاد، درصد سود طرح شمیم موسسه مهر، بانک اقتصاد مهر وام، بانک مهر اقتصاد و شرایط وام، بانک اقتساد مهر انواع وامها، انواع وام بانک مهراقتصاد، شرایط تسهیلات مهر اقتصاد، شرایط وام موسسه اقتصاد، بانک مهر اقتصاد ایران وام، شرایط وام بانک رسالت، شرایط طرح شمیم مهربانک مهر، شعب مهر اقتصاد، صرح شمیم مهر، انواع وام در بانک مهر، نرخ های سود وام طرح شمیم مهر، صندق مهر اقتصاد، شرایط پرداخت وام در بانک مهر، شرایط طرح شمیم موسسه مالی مهر، مهر اقتصاد وام مشارکت، شرایط وام از مهر اقتصاد، شمیم مهر شرایط، وام بانک مهر اقتصاد شمیم مهر، شرایط دریافت وام مهر اقتصاد، ادرس شعب بانک اقتصاد مهر، شعب بانک مهراقتصاد دراهواز، جزیات طرح شمیم بانک مهر، بانکداری موسسه مهراقتصادایران، انواع وامهای بانک مهر اقتصاد، وام میعاد بانک مهر اقتصاد، شمیم مهر اقتصاد مهر، چگونگی طرح شمیم موسسه مهر، جزئیات طرح شمیم مهر اقتصاد، سایت بانک مهر اقتصادوام، لیست تسهیلات اقتصاد مهر، وام موسسه اهواز، شعب بانک مهر اقتصاد در اهواز، شرایط وام موسسه مهراقتصاد، تنوع وام های بانک مهر اقتصاد، وام موسه مهر اقتصاد، انواع طرح های بانک مهر، طرح شمیم مهر بانک، تسهیلات شمیم مهر، وام بانک مهر اقتصاد طرح میعاد، بانک مهر اقتصاد شمیم مهر، نرخ سود طرح شمیم مهر، سپرده شمیم مهر، شرایط وام طرح شمیم مهر، انوع تسهیلات بانک مهر اقتصاد، محاسبه وام موسسه مهر، مهر اقتصاد طرح شمیم، شرایط وام از بانک مهر اقتصاد، طرح شمیم صندوق مهر، شرایط پرداخت وام مهراقتصاد، وام موسسه اقتصادی مهر، سایت بانک اقتصادمهر، بانکمهر پرداخت وام، میزان پرداخت سود دربانک مهر، طرح شمیم مهر بانک مهراقتصاد، بانک مهر اقتصادشرایط وام، آدرس شعب موسسه مهر اقتصاد، سود وام بانک مهر شمیم، انواع طرح های بانک اقتصاد، وام شمیم اقتصاد مهر، انواع وام مهر، بانک رسالت وام طلا شعبه اهواز، طرج شمیم مهراقتصاد، شرایط وام بانک توسعه اقتصاد، طرح شمیم مهر دربان ک مهر، بانک مهر اقتصاد شمیم، موسسه مهر اقتصاد در اهواز، شرایط وام اقتصاد مهر، شرایط طرح شمیم مهر اقتصاد، طرح شمیم مهر موسسه مهر اقتصاد، تماس با بانک مهر اقتصاد، طرح های بانک مهر اقتصاد، بانک مهر اقتصاد شعبه اهواز، جزئیات وام مهربانک مهر اقتصاد، اطلاعات وام موسسه مهر اقتصاد، شرایط وام مشارکت بانک مهر، شرایط پرداخت وام بانک شمیم مهر، سایت موسسه مهر اقتصاد طرح شمیم، وام مشارکتی موسسه مالی مهر، شرایط وامبانک مهر اقتصاد، طرح شمیم مهر بانک اقتصادمهر، انواع وام موسسه مهر اقتصاد، جدول وام موسسه مهر، وامهای مهراقتصاد، شمیم مهر بانک اقتصاد مهر، بانک مهراقتصاد اهواز، پرداخت وام انواع موسسات وبانک، شمیم مهرموسسات مالی مهر، بانک مهر اقتصاداهواز، پرداخت وام اقتصادمهر، شمیم مهر ایرانیان، وام موسسه مهر بدون شمیم مهر، صندوق مهربسیجیان مشارکت خدماتی، انواع وام موسسه مهراقتصاد، سود سپرده شمیم مهر، جزئیات وام موسسه شمیم مهر، بانک اقتصاد مهر طرح میعاد، طرح شمیم مهر نحوه، تسهیلات مشارکتی بانک مهر، محاسبه سود طرح شمیم مهر، جدول انواع وام بانک مهر اقتصاد، شرایط وانواع وام های مهراقتصاد، مهرموسسه، ادرس بانک مهراقتصاد دراهواز، طرح شمیم مهر مهر اقتصاد، اطلاع پرداخت وام مهراقتصاد، شرایط وام بانک مهر اقتصاد شمیم، اقتصادمهر، سود وام مشارکتی مهر، شرایط پرداخت وام موسسه صالحین، شمیم مهز، سایت بانک مهراقتصادایران، شرایط وام موسسه اقتصاد مهر، وام دراهواز، بانک مهر اقتصاد کرج طرح شمیم، تسهیلات سپرده رویان مهر، بانک مهر اقتصادشرایط گرفتن وام، صندوق مهر وام بدون سپرده، تسهیلات بانکی دراهواز، شرایط وام بانک اقتصادمهر، شرایط وام موسسه مهر اهواز، سودمشارکت دربانک مهراقتصاد، موسسه مالی مهر طرح شمیم، شعب موسسه شمیم مهر در تهران، سایت بانک مهر اقتصاد شرایط وام، اقتصادشرایط وام بانک مهر، مهلت وام بانک مهراقتصاد، شرایط وام بانک مهر اقتصاد کرج، پرداخت وام طرح شمیم مهر، وام مشارکتی بدون سپرده گزاری، تسهیلات بانک مهراقتصاددراهواز، شرایط وام بانک مهر اهواز، شعب اقتصاد مهر، بنگاه خریدوفروش وام دراهواز، دریافت وام از موسسه مهر اقتصاد، پرداخت وام در بانک سرمایه، جزئیات وام طرح شمیم بانک مهر، بانک مهر اقتصاد اهواز تسهیلات، بانک مهرشرایط وام، جزییات شمیم مهر، شمیم بانک اقتصاد، شعب موسسه مهراقتصاد، طرح شمشم مهر بانک مهر اقتصاد، سایت موسسه مهرانواع وام، وام از محل سپرده بانک مهر، وام مشارکتبانک مهر اقتصاد، طرح اخذ وام از بانک مهر، بانک اقتصاد مهرشمیم، میزان وام بانک مهر اقتصاد، محاسبه وام بانک مهر اقتصاد، میزان سودوام بانک اقتصادمهر، سایت بانک مهراقتصادطرح میعاد، جزئیات طرح میعاد موسسه مهر، شرایط دریافت وام از شمیم مهر، شعب بانک مهر اقتصاد طرح میعاد، وام پست بانک اهواز، وام طرح میعاد مهلت، بانک اقتصاد مهرشمیم مهر، وام مشارکت در مهر اقتصاد، شرایط طرح شمیم مهر و سود وام، شرایط تسهیلات طرح شمیم مهر، شرایط وامشمیم مهر اقتصاد، سود وام شمیم مهر و جزئیات، بانک مهر طرح شمیم مهر، محاسبه سود بانک اقتصادمهر، مهلت اعتبار طرح تسهیلات میعاد، وام بانک مهر اقتصادکرج، طرح شمیم بانک مهر اتصاد، مهر اقتصاد پرداخت وام، محاسبه سود وام بانک مهر اقتصاد، طرح وام مشارکت، انواع طرح سپرده گذاری وام، طرح شمیم مهر بان مهر اقتصاد، شمیم بانک مهر، مهلت وام بانک مهر اقتصاد، بانک مهرچطوره، وام شمیم مهر اقتصاد، طرح وام شمیم بانک مهر اقتصاد، وام شمیم بانک اقتصاد، موسسه مهر اقتصاد شمیم، دریافت وام شمیم، طرح شمیم بانک موسسه مهر اقتصاد، وام مهر بانک مهر، محاسبه تسهیلات مهر اقتصاد، سپرده شمیم مهر اقتصاد، نحوه پرداخت وام طرح شمیم مهر، خریدوفروش وام دراهواز، سود سپرده مهر اقتصاد، سایت بانک مهراقتصاد پرداخت وام، محاسبه سود وام بانک اقتصاد مهر، انواع سپرده دربانک مهر اقتصاد، نحوه محاسبه وام بانکمهر اقتصاد، شعب بانک مهر، نرخ سودوام سپرده بانک مهر، محاسبه سود وام میعاد، شرایط طرح سپرده گذاری شمیم مهر، طرح شمیم مهر وام بانک مهر، طرح شمیم مهربانک اقتصادمهر، پرداخت قسط مهر اقتصاد، بانک مهراقتصاد طرح شمیم، بانک مهرطرح شمیم مهر، جزئیات طرح شمیم اقتصاد مهر، ادرس بانکهای مهر ایران دراهواز، شمیم مهرموسسه مهراقتصاد، بانک های مهراقتصاد دراهواز، تسهیلات بانک مهرشمیم، جزییات تسهیلات میعاد، جرییات طرح شمیم بانک مهر، وام مشارکتی بنگاه اقتصادی، پرداخت وام مالی مهر، قیمت مسکن مهر، سودوام طرح شمیم مهر، موسسه مالی مهر اقتساد، طرح شمیم بانک اقتصاد مهر ایران، شعبه ی بانک مهر اقتصاد، پرداخت وام از محل سپرده، طرح مهربانک اقتصادمهر، جزئیات تسهیلات مهر اقتصاد، شرایط وام مشارکتی بانک مهر، جزئیات تسهیلات بانک مهر اقتصاد، بانک مهر اقتصاد- شمیم مهر
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نماییدآخرین اخبار

نگاهی به تفاوت پول دیجیتال و پول مجازی

پرداخت وام ازدواج جوانان آغاز شد

تحلیل اینوستینگ از روند تحولات قیمت طلا

نرخ شبانه انواع ارز،سکه و طلا در ۶ مرداد

بدهکاران بانکی از ما نیستند

گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است

نرخ برابری ارزهای جهانی در بازارهای آسیا

مرکز آمار : افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه

کلاهبرداری میلیاردی یک صرافی مشهور

خدمات بانک اقتصادنوین در تعطیلات عید فطر

آخرین قیمت انواع ارز و سکه در صرافی ها

ادامه روند کاهش نرخ امتیاز تسهیلات مسکن

تعداد وام ازدواج بانک مسکن افزایش یافت

همکاری میان بانک ملی و قوه قضائیه

ابلاغ سه فرم عقود تسهیلات به شبکه بانکی

مشکل وام ازدواج حل شد

سطح حمایتی قیمت طلا چند دلار است؟

ارزیابی بانک جهانی از درآمد ایرانیان

تحلیل تکنیکال روند آتی قیمت طلا

قیمت ظهر انواع سکه،دلار و طلا در ۶ مرداد

پرداخت تسهیلات ازدواج از سوی بانک ملی

احتمال افزایش قیمت جهانی طلا

افت نرخ دلار و سکه در بازار آزاد

بهای طلا ثابت خواهد ماند

بانکداری X۲ گردشگری ارائه شد