جزئیات صورت‌های مالی بانک صادرات منتشر شد
زیان انباشته بانک صادرات افزایش یافت+ جدول
بانک صادرات در سال مالی ۹۵، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود از محل تسهیلات اعطایی و وجه التزام کسب کرده و در مقابل ۱۳ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی 95 بانک صادرات منتشر شد.

براساس این صورت مالی، بانک صادرات در سال مالی 95 به میزان 16 هزار و 414 میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات و سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری و سپرده‌گذاری داشته است و در مقابل 13 هزار و 615 میلیارد تومان از این درآمد را صرف اعطای سود سپرده به سپرده‌گذاران کرده است.
 
درآمد‌های غیرمشاع بانک 6 هزار و 587 میلیارد تومان بوده که 41 درصد رشد داشته است
جمع هزینه‌های بانک 7 هزار و 874 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با درآمد 6 هزار و 578 میلیارد تومانی دارای 1296 میلیارد تومان مابه‌التفاوت است و با احتساب 45 میلیارد تومان مالیات بر درآمد، این مابه‌التفاوت به رقم 1314 میلیارد تومان می‌رسد. 
به نوشته فارس، در مجموع بانک صادرات سال 95 را سال با 1331 میلیارد تومان زیان به پایان رسانده که با احتساب زیان انباشته 1937 میلیارد تومانی در پایان سال مالی 94، جمع زیان انباشته این بانک به 3370 میلیارد تومان بالغ می‌شود.
 
 
عنوان سال 95 درصد تغییر
سود تسهیلات اعطایی 14،992 62+
سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری 1،421 40-
جمع درآمدهای مشاع 16،414 41+
سود علی‌الحساب سپرده‌ها 13،615 9+
جمع درآمد های غیرمشاع 6،587 40+
جمع هزینه‌ها 7،874 20+
مالیات بر درآمد 45 59+
زیان خالص 1،331 32-
زیان انباشته قبل از دوره 1،937 _
جمع زیان انباشته در پایان دوره 3،370 65+
سرمایه 5،780 0